A Csillagvirág Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye
székhelye és telephelyei

 

A fogyatékos személyeket ellátó szervezeti egységek feladatairól

A Csillagvirág Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye szociális szakellátás keretében végzi mindazon tevékenységeket, amelyeket a szociális igazgatásról és eljárásról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet feladataként fogalmaz meg. Így különösen:

A fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító székhely intézmény és putnoki telephelyei a településen, differenciált rendszerben, a tanköteles kortól felnőtt koron át nyújt ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi és rehabilitációs célú lakóotthoni szolgáltatást, valamint támogatott lakhatási szolgáltatást nyújt összesen 202 férőhelyen.

A szolgáltatást igénybevevők számára, egy olyan gondozási módszer alkalmazása a célszerű, amely érvényesíti a normalizáció, az integráció és az autonómia elveit, valamint az inklúziót. A módszernek biztosítania kell az egyéni fejlődést a képességek által determinált mértékben, úgy hogy a fogyatékosság nem az alkalmatlanságot, a képességek hiányát jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amelyben a környezet alakításával az emberek életminősége – a fogyatékos emberek életminősége is – javulhat, egyre nagyobb a lehetőség a találkozásra, a társadalmi beilleszkedésre, a védelemre, a befogadásra.

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása keretében végzi:

Fogyatékossággal élők rehabilitációs intézményében végzi azoknak a 16. éven felüli, képzési kötelezettségnek eleget tett enyhe vagy középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körű ellátását, gondozását, ápolását, akiknek rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatása csak intézményi keretek között biztosítható (81 fő).

Támogatott lakhatási formában (60 fő)

  1. április 1-től fogyatékos személyek nappali ellátása (60 fő), valamint szociális étkeztetés is igényelhető.

Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthonában ellátja a 16. év feletti fogyatékos személyeket, akik önellátásra legalább részben képesek, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek és felülvizsgálatuk eredménye, illetve a gondozási és egyéni fejlesztési terv alapján lakóotthoni elhelyezésük indokolt az önálló életvitel megteremtése érdekében (12 fő +9 fő = 21 fő).

A 18. éven felüli azon súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körű ellátását, ápolását, gondozását, terápiás célú foglalkoztatását, akiknek ellátására csak intézményi keretek között van lehetőség (40 fő).

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén 2023. június 29. napjától az intézmény működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást.

  1. szeptember 1. napjától pedig a házi segítségnyújtás is igénybe vehető a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén élők részéről.

 

Az időskorú és demens személyeket ellátó szervezeti egységek  feladatairól  általában

Az idősek ápolást gondozását az alábbi 3 szervezeti egységben 335 férőhelyen biztosítjuk:

·          

-          Nádas Idősek Otthona Borsodnádasd:                         45 engedélyezett férőhely      

-          Fenyőliget Idősek Otthona Ormosbánya:                   148 engedélyezett férőhely

-          Hétvölgyi Idősek Otthona Ózd:                                    142 engedélyezett férőhely

 

A meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Idősek otthonában az a személy helyezhető el, akinek a 4 órát meghaladó gondozási szükséglete a III. fokozat esetén áll fenn.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Idősek otthonán belül biztosítja azon nyugdíjkorhatárt betöltött – kivételes esetben a 18. év fölötti – személy ellátását, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg.

Jelenleg az ózdi és az ormosbányai szervezeti egységben van lehetőség demens személyek elhelyezésére.
A szervezeti egységeinkben folyamatos a várakozók száma.

Weboldalunkon sütiket használunk

A csvirag.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.